Vitamina D: un nutrient essencial en les malalties de la pell

La vitamina D és un nutrient essencial que exerceix un paper fonamental en la salut de la pell. Nombrosos estudis científics han demostrat una relació estreta entre la vitamina D i una gran varietat malalties dermatològiques, com la psoriasi, l’acne, la dermatitis atòpica, la hidrosadenitis supurativa, el lupus eritematós, l’alopècia areata, el melanoma, el càncer cutani no melanoma i el vitiligen.

El paper de la vitamina D en les malalties de la pell

La psoriasi és una malaltia de la pell relacionada amb nivells baixos de d’aquesta vitamina al cos. Els tractaments tòpics amb anàlegs de la vitamina han estat una revolució en el tractament de la psoriasi. A més, s’ha demostrat que els pacients amb psoriasi i excés de pes tenen més risc de tenir nivells baixos, i una dieta rica d’aquesta vitamina pot ser beneficiosa per a les comorbiditats associades a aquesta malaltia.

La dermatitis atòpica és una malaltia de la pell caracteritzada per pruïja i lesions eczematoses. Hem demostrat que els pacients amb dermatitis atòpica tenen nivells baixos, especialment en edat pediàtrica. La suplementació oral d’aquesta vitamina s’ha relacionat amb una disminució dels símptomes en pacients amb nivells deficients de vitamina D. No obstant això, hi ha controvèrsies en el seu ús com a tractament adjuvant en pacients adults amb dermatitis atòpica.

El paper de la vitamina D a l’acne ha estat objecte de recerca des de fa dècades. Un estudi publicat a PloS One el 2016 va comparar els seus nivells en sèrum d’adolescents amb acne i sense, i va trobar que els nivells d’aquesta vitamina eren més baixos en el grup d’adolescents amb acne en comparació del grup control. A més a més, es va observar una relació inversa entre els nivells de vitamina D i la gravetat de l’acne i el nombre de lesions inflamatòries.

En resum, la vitamina D juga un paper important en diverses malalties de la pell com la psoriasi, dermatitis atòpica o acne, i la seva suplementació oral o tòpica pot tenir efectes beneficiosos en el maneig d’aquestes malalties en certs casos. No obstant això, el seu ús com a tractament adjuvant en algunes d’aquestes malalties encara és objecte de debat i cal més investigació en aquest camp.

Bibliografia

Navarro-Triviño, F. J., Arias-Santiago, S., & Gilaberte-Calzada, Y. (2019). Vitamina D y la piel. Una revisión para dermatólogos. Actas Dermo-Sifiliograficas, 110(4), 262–272. https://doi.org/10.1016/j.ad.2018.08.006