Berrugues Víriques: diagnòstic i tractament

Què són les berrugues víriques?

Les berrugues víriques són petites protuberàncies cutànies, generalment indolores, causades per certs tipus del virus del papil·loma humà (VPH). Aquestes lesions solen causar incomoditat estètica i poden variar en mida, quantitat i ubicació. És important esmentar que les berrugues poden augmentar de mida o nombre a causa d’un fenomen d’autoinoculació o autocontagi. En alguns casos, com les berrugues plantars que es localitzen a les plantes dels peus, poden ocasionar símptomes dolorosos.

Tipus de berrugues víriques

Entre els subtipus més comuns, trobem les berrugues vulgars, que solen aparèixer a les mans i extremitats, i les berrugues plantars, les quals es localitzen a les plantes dels peus i poden causar dolor al caminar. A més, hi ha les berrugues periunguials, filiformes, planes i les berrugues genitals, aquestes últimes es consideren una infecció de transmissió sexual.

Causes i diagnòstic

És comú confondre les berrugues víriques amb altres protuberàncies cutànies que, encara que semblin similars, no són en realitat berrugues causades pel virus del papil·loma humà. El VPH és el causant de les berrugues víriques, però la seva proliferació i formació depenen de l’estat immunològic de l’individu. Generalment, el seu potencial de contagi varia, sent les berrugues genitals les més contagioses. Per tant, és essencial un diagnòstic correcte per part d’un metge especialista en dermatologia.

Tractament

El tractament de les berrugues víriques es centra en la seva eliminació utilitzant diversos mètodes: químics (com a líquids, pegats preformulats), físics (com la crioteràpia amb nitrogen líquid i la teràpia amb làser) o procediments quirúrgics (com l’electrocoagulació, curetatge i extirpació). Malgrat que no hi ha un tractament 100% efectiu, és essencial la consulta a un dermatòleg a Girona especialment quan les berrugues són de gran mida, nombroses o afecten àrees sensibles com la cara, dits, genitals, etc.

Demana cita amb la Dra. Casanovas, metge especialista en Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia a Girona.

Més informació: Dermatologia.cat