Quins són els símptomes del melanoma?

Què és el melanoma?

El melanoma és un tipus de càncer de pell que s’origina a les cèl·lules que produeixen melanina, el pigment que dona color a la pell. Pot aparèixer com una nova piga o com un canvi en una piga ja existent.

Quins són els símptomes del melanoma?

Els símptomes del melanoma poden ser subtils i, sovint, no causen dolor. Cal estar atents a qualsevol canvi a la pell, especialment amb les pigues. Alguns dels signes més comuns del melanoma són:

  • Canvis en la mida, la forma o el color d’una piga: Una piga que creix, canvia de forma o té vores irregulars pot ser un signe de melanoma.
  • Una piga amb diversos colors: Una piga que té diferents colors, com negre, marró, vermell, blanc o blau, pot ser un signe de melanoma.
  • Una piga que sagna o pica: Una piga que sagna sense motiu o que pica constantment pot ser un signe de melanoma.
  • L’aparició d’una nova piga: Una piga nova que apareix després de l’edat adulta pot ser un signe de melanoma, especialment si té característiques inusuals.

Com es diagnostica?

Si notes algun canvi a la teva pell, consulta a un metge dermatòleg de inmediat per examinar la teva pell i, en cas necessari, per procedir a fer una biòpsia.. Una biòpsia és un procediment en què s’extreu una petita mostra de pell per examinar-la sota un microscopi.

Com prevenir el melanoma?

La millor manera de prevenir el melanoma és protegir-se del sol. Això significa:

  • Limitar l’exposició al sol, especialment durant les hores punta (entre les 10 del matí i les 4 de la tarda): Busca ombra, fes ús de roba protectora i un protector solar d’ampli espectre amb un FPS de 30 o més.
  • Usa protector solar de manera adequada: Aplica el protector solar generosament i de manera uniforme sobre tota la pell exposada 30 minuts abans de prendre al sol i tornar-lo a aplicar cada dues hores, o amb més freqüència si estàs suant o nedant.
  • Evitar els llits solars: Els llits solars emeten raigs UV nocius que poden augmentar el risc de melanoma.
  • Autoexaminar-se la pell regularment: Revisa la teva pell per detectar noves pigues o canvis de les que ja tinguis cada mes. Si notes algun canvi, consulta un metge dermatòleg immediatament.

¿Cuáles son los síntomas del melanoma? (2021, June 15). https://www.tucuentasmucho.com/cuales-son-los-sintomas-del-melanoma