Com prevenir la paroníquia en nens

paroníquia en nens

La paroníquia (o panadís periunguial) és la infecció en la pell que envolta a les ungles de les mans o dels peus. Els panadissos són més comuns en nens que en adults. Aquesta lesió es manifesta principalment en els dits de la mà, en mossegar-se les ungles o arrencar-se un padrastre.

Causes de la paroníquia en nens

El panadís sol manifestar-se quan la pell del voltant de l’ungla, s’irrita o es danya. En realitat és molt senzill reconèixe’l, ja que és habitual que la pell es vegi enrogida i inflada al voltant de l’ungla.

Es especialment important mantenir la zona de les ungles netes i seques, ja que els gèrmens poden penetrar en la lesió i causar infeccions.

La paroníquia pot presentar-se tant en nens com en adolescents si:

  • es tallen les ungles de les mans molt curtes o es mosseguen les cutícules,
  • es mantenen les mans sota l’aigua durant un temps prolongat, per exemple en la piscina,
  • es mosseguen les ungles o les cutícules de les ungles.

Tractament i prevenció

Afortunadament, la paroníquia és un trastorn lleu que pot tractar-se des de casa i curar-se en pocs dies. Pot submergir l’ungla infectada en aigua tèbia cada dia durant 20 minuts.

Alguns consells per a prevenir o minimitzar el risc de desenvolupar paroníquia són:

  • Seguir bons hàbits d’higiene en les mans i els peus. Mantenir la zona neta i seca.
  • No mossegar les ungles ni les cutícules de les ungles.
  • Controlar els hàbits de prevenció si el seu fill té diabetis.
  • Usar guants de goma si cap ha la possibilitat que entri en contacte amb detergents o productes químics.

Si després d’uns dies de tractament no es millora, és aconsellable que consulti amb el seu metge especialista en dermatologia.

Font: Paroniquia (para Padres) – KidsHealth. (2019). Retrieved from https://kidshealth.org/es/parents/paronychia-esp.html

Foto de freepik – www.freepik.es