Infeccions de Transmissió Sexual: preguntes freqüents

Les ITS, o Infeccions de Transmissió Sexual, són malalties transmeses principalment a través de l’activitat sexual, que inclou relacions sexuals vaginals, anals i orals.

Agents Causants de les Infeccions de Transmissió Sexual

Aquestes infeccions poden ser causades per una varietat de microorganismes. Els virus, com el Virus del Papil·loma Humà (VPH), el virus de l’herpes, el virus de l’hepatitis B o C i el Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) són causants comuns. A més, els bacteris (Gonococ, Chlamydia, Micoplasmas, Treponema Pallidum, Haemophilus Ducrey), els protozous (Trichomonas Vaginalis) i els ectoparàsits (àcar de l’escabia o poll de pubis) també poden provocar ITS.

És important notar que algunes d’aquestes infeccions no només es transmeten sexualment, sinó també per via sanguínia o durant l’embaràs (transmissió vertical), com en el cas de les hepatitis B i C, el VIH i la sífilis.

Quines són les ITS més comunes?

La majoria de les infeccions de transmissió sexual ocorren en persones d’entre 20 i 35 anys, sent més del 50% dels casos. La ITS més freqüent és la infecció genital pel Virus del Papil·loma Humà, seguida de la infecció per Chlamydia Trachomatis, la sífilis, la gonorrea, l’herpes genital i el VIH.

Són Sempre Visibles les ITS?

Les ITS no sempre s’associen a lesions cutànies visibles. Sovint, no presenten símptomes ni cap signe clínic visible, especialment en les dones i en ubicacions extragenitals com la faringe o el recte. Tanmateix, existeixen proves per detectar i tractar aquestes infeccions.

Hi ha tractament per a les ITS?

Totes les infeccions de transmissió sexual poden ser tractades. En algunes, especialment aquelles causades per bacteris, protozous i paràsits, és possible eliminar completament el microorganisme causant. En el cas dels virus, com el VIH i el virus de l’herpes, el tractament se centra a controlar la seva replicació.

És possible el sexe segur?

L’ús del preservatiu ofereix una protecció eficaç contra ITS transmeses per fluids, com gonorrea, Chlamydia, tricomonas, virus de l’hepatitis B, hepatitis C i el VIH. No obstant això, la seva eficàcia és parcial contra malalties com el VPH, VHS, VMC o sífilis, que poden transmetre’s mitjançant contacte pell amb pell o mucosa amb mucosa.

La importància d’estar informat/da

Estar ben informat/da sobre les pràctiques de risc, la naturalesa asimptomàtica d’algunes ITS, els mitjans de diagnòstic i tractament, i la importància de consultar al dermatòleg a Girona davant de qualsevol sospita, són aspectes fonamentals per prevenir i tractar eficaçment les Infeccions de Transmissió Sexual.

Infecciones de transmisión sexual: lo que debes saber – AEDV. (n.d.). Academia Española De Dermatología Y Venereología. https://aedv.es/comunicacion/notas-de-prensa/infecciones-de-transmision-sexual-its-lo-que-debes-saber/