La caiguda del cabell en homes i dones

caiguda del cabell

El pèl o cabell és una continuació del cuir cabellut, formada per una fibra de queratina i constituït per una arrel i una tija. Es forma en un fol·licle de la dermis, i constitueix el tret característic de la pell prima o fina.

És normal que el cabell caigui?

El pèl creix entre 0,3 i 0,5 mil·límetres diàriament, més o menys, uns 11 centímetres a l’any. El creixement del cabell és un procés cíclic i asincrònic. Això suposa que un pèl sa o fol·licle sa, passa per tres fases: fase de creixement, fase de transició i fase de repòs.

S’estima que el 90% del pèl creix, mentre que el 10% restant es queda en la fase de repòs, sense créixer. Quan finalitza la fase de repòs cauen i es reemplacen per pèls nous que creixen contínuament. És per això que certes persones poden tenir el cabell ben llarg mentre que d’altres, la longitud del cabell té cert límit.

Quines són les causes de la caiguda del cabell?

  • Ús excessiu de xampú i de l’assecador.
  • Canvis hormonals
  • Malalties tiroidals
  • Infeccions bacterianes del cuir cabellut.
  • Anèmia
  • Hàbits nerviosos com arrencar-se el cabell contínuament o fregar-se el cuir cabellut.
  • Alopècia areata

L’Alopècia Androgènica

La causa més comuna de la caiguda de pèl en homes és l’Alopècia Androgènica (calvície hereditària). Afecta el 80% dels homes, i si bé s’inicia a qualsevol moment des de la pubertat, sol començar entre els 20 i els 30 anys. Es caracteritza per un afinament i pèrdua progressiva dels pèls de la zona frontal i la coronella.

En dones de 30 a 60 anys, és molt freqüent la caiguda i l’afinament capil·lar arribant a afectar el 50% d’elles. La pèrdua de cabell pot ser abundant al principi, i després disminueix o es deté de manera gradual. Les causes més comunes són l’Alopècia amb Patró Femení i els efluvis.

Si notes que perds pèls en excés o que cada vegada és més prim, consulta al teu dermatòleg perquè realitzi un diagnòstic correcte i indiqui un tractament adequat i efectiu.